Deelgebieden

Park Heteren beslaat een gebied van maar liefst acht hectare, waarvan vier hectare wordt ingericht voor woningen en openbare ruimte. In totaal ontwikkelen we 18 duurzame woningen op grote kavels en bouwen we acht sociale huurwoningen (woningtype: tiny houses) met een gezamenlijke kas. Het openbaar gebied wordt groen ingericht (auto te gast), met een beperkte verharding en waarin zo veel mogelijk bestaande bomen behouden blijven.

 

Het gebied van Park Heteren is opgesplitst in vier deelgebieden, ieder met een eigen karakter. De verkoop van de kavels en woningen vindt plaats in twee fases: fase 1: Deelgebied; “De Boomgaard” en “De Brink”, fase 2: Deelgebied: “Aan de Poel” en “De Groene Kamer”.

Wonen op Heteren's meest duurzame plek.